Logo_dobrovoce-250Firma Dobro voće bavi se intezivnom proizvodnjom voća od 1994. god. Našu proizvodnju čini pretežno proizvodnja jabuke u breskve. Asortiment čine sledeće sorte: Golden rainders, Crveni delišes redcap, Greni smit, Zlatni delišes, Klon B, Red jona prince i druge. Voćnaci su na površini od 50 hektara. Prizvodnja se odvija najsavremenijim sistemima navodnjavanja, protiv gradne zaštite.

Jabuke se čuvaju pod kontrolisanom temperaturom u ULO hladnjači i na taj način održava kvalitet voća. Geografski položaj naših voćnjaka nalazi se na obroncima Fruške gore gde klimatski uslovi pogoduju proizvodnji. Pristutnos Dunava i Tise i nadmorska visina glavni su razlozi za kvalit voća koje proizvodimo.

Firma Dobro voce poseduje Global – GAP sertifikat za prizvodnju jabuke.


Površina voćnjaka izražena u hektarima


Godišnja proizvodnja jabuka izražena u tonama


Godišnja proizvodnja breskvi izražena u tonama