Dobro Voće
Novi Slankamen, Đure Daničića 19
Tel/Fax: 022/591-649

mail: dobrovoce@gmail.com

GPS koordinate:
Latitude: 45.12037
Longitude: 20.23625